Seniorluncher 2022

Vi kommer i höst att fortsätta med våra populära seniorluncher på Labbnäs. Vi börjar med lunch, ibland ett litet program, och till sist kaffe.

Seniorluncher
12.10.2022 kl. 12.30. Anmälning senast 7.10.2022.
09.11.2022 kl. 12:30. Anmälning senast 4.11.2022.
14.12.2022 kl. 12.30. Anmälning senast 9.12.2022.

Pris 12 euro/person.

Anmälningar på förhand till Labbnäs 040 8330 495 eller e-post labbnas@labbnas.fi.

Alla seniorer är välkomna med!