Semesterstöd 2023

Labbnäs semesterhem, semesterperioder 2023:

Sommarrekreation:

23.7- 28.7.2023, sista ansökningsdag den 4.6.2023

Rekreation för seniorer:

8.10-13.10.2023, sista ansökningsdag den 27.8.2023

****

Svenska semesterförbundet i Finland r.f är en serviceorganisation vars målsättning är att erbjuda den svenskspråkiga befolkningen semestertjänster på sitt modersmål med medel från Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) . Förbundet samarbetar med semesterhem runt om i Svenskfinland. På semesterhemmen kan semesterfirarna stimulera och förbättra sin livskvalitet både fysiskt och psykiskt.

Semestervistelsen är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser.


Vem kan söka?

Semesterstödet beviljas utgående från den sökandes ekonomiska, fysiska och sociala situation. Det lönar sig att noggrant motivera sitt behov av semesterstöd och fylla i blanketten noggrant eftersom man då har större chans att få semesterstöd. Motiveringen kan basera sig på ekonomiska, sociala, fysiska eller andra svårigheter och belastningar som den sökande eller dess familj har. Alla ansökningar poängsätts i enlighet med det som ansökanden skrivit på blanketten så det gäller att motivera ordentligt.

Det lönar sig att ha fler semesterönskemål eftersom de ökar chansen att bli vald.

Semesterförbundet ordnar semestrar för olika målgrupper som t.ex familjer, seniorer, närståendevårdare, ensamma, handikappade och kroniskt sjuka. Semesterförbundet samarbetar med olika förbund och föreningar som är med och ordnar program under semestervistelsen.

Ansök om semesterstöd hos Svenska semesterförbundet i Finland r.f. för att komma till oss och njuta av välförtjänt semester.