Historia

Labbnäs historia börjar i slutet av 1600-talet då Labbnäs fungerade som prästgård.

Prästen rodde över sjön Dragsfjärden till kyrkan för att hålla söndagspredikan.

I dag har vi fortfarande en roddbåt vid stranden intill prästens gamla bastu, för att våra gäster ska kunna ro samma väg som prästen en gång gjorde.

Nya tider

På 1950-talet köpte Amos Anderson gården och donerade den till Marthorna på Kimitoön, som ännu idag står som ägare. Nu börjar historien om Labbnäs som ett semesterhem, och från den tiden finns bland annat möbler kvar som donerats från Ekudden.

Mera om Labbnäs historia kan man läsa i boken ”Labbnäs, till minne av en mor” skriven av Carola Antskog. Boken finns att köpa hos oss.

Förnybar energi

Värme från jorden

Hösten 2013 var en milstolpe för Labbnäs då ett modernt jordvärmesystem installerades.

I markens ytskikt lagras värme från solen under sommaren. Att utnyttja energin under årets kalla dagar är en bra och miljöriktig metod för stora hus med hög energiförbrukning och dyra uppvärmningskostnader.

Slingor för jordvärme installeras på gården.Slingor för jordvärme installeras på gården.

SolpanelerSolpaneler

Energi från solen

Ett nytt steg mot en hållbarare utveckling skedde i början av år 2015 då vi fick igång våra sjuttiofem solpaneler. Panelerna består av solceller som i sin tur består av halvledare som fungerar som dioder. När solen lyser på dioderna uppstår en elektrisk ström som vi nu tar till vara på Labbnäs.

Vi är mycket stolta över våra investeringar och vår dröm är att Labbnäs skall bli självförsörjande på energi.

Mat och ingredienser med korta avstånd

Local veggiesDe första lokalt producerade grönsakerna efter en lång och kall vinter.

På Labbnäs tycker vi att det är viktigt att servera våra gäster mat som är tillredd i vårt eget kök, av egna bär, frukter och örter när det finns att tillgå. Labbnäs brygger också sitt eget lättöl, s.k. ”kotikalja”.

Vi har ett gott samarbete med flere företag på Kimitoön, för att stöda småskalig produktion och lokala arbetsplatser. Närproducerade råvaror innebär också kortare transportbehov och mindre belastning på miljön.

Maten vi tillreder är ett hantverk, och det ska märkas i smaken.

Labbnäs Oiva-rapport

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelsverket. Oiva ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalen.

Här hittar du resultaten: Labbnäs Oiva-rapport

Små men omtänksamma gärningar

Labbnäs sköter sin egen tvätt, om vädret tillåter får tvätten torka utomhus av de friska vindarna. Våra gäster kan njuta av sängar med den bästa doft som rena lakan någonsin kan ha. Också mattorna tvättas, skrubbas och torkas på samma sätt.

Köket är hjärtat på gården och det är därför den plats som våra gäster får komma till, knacka på dörren för att sköta t.ex. receptionsärenden.

Vi hoppas att ni som gäst är lika nöjd då riktiga människor möter er för att svara på era frågor, varken en växel eller en automatisk telefonsvarare.

DSCN7699utandatum

Välkommen till Labbnäs!