Seniorlunch

13.4.2022 kl. 12.30

***

Vi kommer i vår att fortsätta med våra populära seniorluncher på Labbnäs.

På sista seniorlunchen för våren serverar vi lunch och kaffe.

Pris 10 euro/person.

Anmälningar på förhand till Labbnäs 040 8330 495 eller e-post labbnas@labbnas.fi. Senast 8.4.2022.

Andra datum för seniorluncher under våren är: 9.3.2022.

Alla seniorer är välkomna med!