Seniorlunch

Seniorlunch 12.1.2022 kl. 12.30

Vi kommer i vår att fortsätta med våra populära seniorluncher på Labbnäs.

Vi börjar med lunch sedan ett litet program och till sist kaffe.

Pris 10 euro/person.

Anmälningar på förhand till Labbnäs 040 8330 495 eller e-post labbnas@labbnas.fi. Senast 7.1.2022.

Andra datum för seniorluncher under våren är: 9.2 & 9.3.2022.

Alla seniorer är välkomna med!