Seniorlunch

Seniorlunch 13.10.2021 kl. 12.30

Vi kommer i höst och vår att ordna seniorluncher på Labbnäs.

Första gången skulle vara onsdagen 13.10.2021 kl. 12.30.

Vi börjar med lunch sedan ett litet program och till sist kaffe.

Pris 10 euro/person.

Anmälningar på förhand till Labbnäs 040 8330 495 eller e-post labbnas@labbnas.fi. Senast: 8.10.2021.

Andra datum för seniorluncher under hösten är:
10.11 & 15.12.2021.

Välkomna med och träffa andra seniorer!