Seniorlunch

Seniorlunch 10.11.2021 kl. 12.30

Vi kommer i höst och vår att ordna seniorluncher på Labbnäs.

Vi börjar med lunch sedan ett litet program och till sist kaffe.

Pris 10 euro/person.

Anmälningar på förhand till Labbnäs 040 8330 495 eller e-post labbnas@labbnas.fi. Senast 5.11.2021.

Andra datum för seniorluncher under hösten är: 15.12.2021.

Välkomna med och träffa andra seniorer!