Närmatsdagen – Havets smaker tema

12.10.2022 kl. 18:00

***

Mer information här (visitkimitoon.fi)